ul. Kilińskiego 2
63-100 Śrem;
tel.: 577 001 389

biblioteka@srem.pbp.poznan.pl
http://srem.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Aktualności

 

 

 

 

 • Licznik odwiedzin

  Darmowy licznik odwiedzin
 • Zajęcia Edukacyjne w Małych Przyrodnikach

  Od listopada 2017 r. w Przedszkolu Integracyjnym "Mali Przyrodnicy" realizowany jest projekt edukacyjny z biblioterapii "Bajki pomagajki". Zajęcia odbyły się już w 6 grupach, a tematyka związna jest z problemami małych ludzi.

 • Zmiana numeru telefonu

 • II Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

 • Oferta edukacyjna

  Na rok szkolny 2017/2018 przygotowaliśmy ofertę bezpłatnych zajęć edukacyjnych, do skorzystania z której zachęcamy nauczycieli.

   

  Więcej

 • W bibliotece fajnie jest

  W dniu 26 października dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śremie wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez naszą bibliotekę we współpracy z Publiczną Bibliotekę we Śremie Filia „Przy Moście”.

 • IBUK Libra

  1 pażdziernika Biblioteka po raz kolejny wykupiła dostęp do nowych tytułów w Ibuk Librze - największej w Polsce czytelni on-line podręczników akademickich i książek naukowych. Zainteresowanych korzystaniem z Ibuk Libry zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych haseł do logowania.

 • Szkolenie „chodź, zobacz!”

  Brama Poznania zaprasza na szkolenie wszystkie osoby zainteresowane ciekawym spędzaniem czasu z dziećmi w szczególności: nauczyciele/-ki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, opiekunowie/-ki świetlic, instruktorzy/-ki domów kultury, opiekunowie/-ki placówek wychowawczych, bibliotekarze/-ki, pedagodzy/-żki, rodzice i dziadkowie.Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2017 r. w sali wielofunkcyjnej w Bramie Poznania (ul. Gdańska 2, Poznań).
  Szczegówłowe informację :

  http://bramapoznania.pl/szkolenie-chodz-zobacz/


 • KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

   

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
 • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017

  02-08.10.2017 r.

  "Uczeń z dysleksją też czyta książki"


  Bibliografia


 • Konkurs fotograficzny

  Zapraszamy uczniów klas IV - VI szkół podstawowych do udziału w konkursie fotograficznym :Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu wraz z jej 9 placówkami filialnymi. Zgłoszenia grup przyjmują koordynatorzy projektu do 20 kwietnia 2017 r.   

   

 • Nowości - wrzesień 2017

  W 2017 r. Biblioteka Pedagogiczna w Śremie otrzymała wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

  Dzięki dofinansowaniu księgozbiór biblioteki został wzbogacony o nowe pozycje.

  Zachęcamy do zapoznania się z nowościami.

   

  Więcej

 • Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych

  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych został zainicjowany w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych.

  Celem akcji jest promocja bibliotek szkolnych i ich działań, zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych małych czytelników.

  Hasło tegorocznego Miesiąca Bibliotek szkolnych brzmi: "Książka nas łączy".

 • Uwaga konkursy!

  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego organizuje konkursy:

  • dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą Warto wiedzieć, warto zobaczyć. Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy.
   I edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca listopada 2017 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl). Wręczenie nagród i wyróżnień dla zwycięzców nastąpi podczas zorganizowanej w tym celu uroczystości. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem Konkursu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  Bądź EKO, działaj EKO!
  Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.
  Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 października 2017 r.
  Szczegóły znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 • Sejm ustanowił patronów roku 2017

  Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów: Tadeusza Kościuszki, Adama Chmielowskiego, Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły.

 • Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami bibliotekarzami.

  9 maja w Publiczne Bibliotece Pedagogicznej w Śremie odbyło się spotkanie "pokoleń bibliotekarzy". Gośćmi honorowymi spotkania były panie Teresa Borowska i Elżbieta Balcerowicz.

 • IBUK Libra

 • Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

   

  Od marca w Publiczej Bibliotece Peadgogiczej w Poznaniu można skorzystać z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Academica, która udostępnia zarajestrowanym użytkownikom zasoby cyfrowe Bibliuoteki Narodowej: podręczniki akademickie, prace naukowe, wybrane czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

  Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy stanowiących dziedzictwo kulturalne Polski i będące częścią zbiorów Biblioteki Narodowej.

 • MegaMatma uczy w bibliotece bezpłatnie