ul. Kilińskiego 2
63-100 Śrem;
tel.: 577 001 389

biblioteka@srem.pbp.poznan.pl
http://srem.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

2001

 1. Iwanowska Hanna: Animacja społeczno - kulturalna. Refleksje teoretyczne
 2. Kałużna Grażyna: Współpraca z rodzicami
 3. Kałużna Grażyna: Niepowodzenia szkolne - rozpoznawanie i zasady postępowania
 4. Kowalczyk Maria, Zdankiewicz Grażyna, Żak Marzena: Międzyprzedmiotowy program edukacji ekologicznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej
 5. Kozielczyk Anna, Szymanowska-Selmoser Maria: Edukacja czytelnicza - program nauczania dla gimnazjum ( kl. I-III)
 6. Kozielczyk Anna, Szymanowska-Selmoser Maria: Krzyżówki literackie. Pomoc dydaktyczna
 7. Majchrzak Lucyna, Purczyńska Maria: Scenariusze zajęć z przyrody. Szkoła podstawowa
 8. Szreder Zbigniew: Pozalekcyjne zajęcia na bazie gier ruchowych szansą dla grupy dzieci zainteresowanych wyrównaniem umiejętności i podnoszeniem sprawności ogólnej w wybranych przez siebie dyscyplinach i konkurencjach sportowych. Referat
 9. Szreder Zbigniew: Wpływ dodatkowych zorganizowanych zajęć ruchowych i sportu na wyniki oraz oceny uzyskiwane przez uczniów z innych przedmiotów szkolnych. Referat
 10. Wańska Ewa: Krzyżówka ortograficzna
 11. Wańska Ewa: Powstanie wielkopolskie w szkole podstawowej ( i nie tylko)- scenariusz
 12. Zachariasz Ilona: Rytmika. Szkoła podstawowa. Program nauczania w klasach I-III
 13. Zdankiewicz Grażyna, Żak Marzena : Aktywne metody nauczania. Wykorzystanie multimedialnych środków dydaktycznych. Warsztaty dla nauczycieli przyrody
 14. Zdankiewicz Grażyna: Sposoby rozwiązywania problemów. Komunikacja uczeń - nauczyciel - rodzice. Warsztaty
 15. Żak Marzena: Aktywne metody w nauczaniu. Warsztaty szkole przeprowadzone w Szkole Podstawowej w 1 w Śremie