ul. Kilińskiego 2
63-100 Śrem;
tel.: 577 001 389

biblioteka@srem.pbp.poznan.pl
http://srem.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

2003

 1. Biuletyn informacji dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu śremskiego wydany z okazji 145 rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. Wybickiego w Śremie oraz 750-lecia miasta Śrem. Pod red. Tadeusza Warota
 2. Borek Małgorzata: Ćwiczenia z historii dla klas IV-VI "Poznaję Cię historio"
 3. Borek Małgorzata: O tym ile ważą uprzedzenia: opis i analiza lekcji języka polskiego w klasie szóstej
 4. Dorsz Alina: Jestem dziedzicem tej ziemi. Program autorski edukacji regionalnej na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum: propozycje skorelowania z "To lubię". Materiały dla nauczycieli
 5. Gorzkiewicz Iwona, Marcinak Sabina: "Czy znasz lektury szkolne?" - Wybór zadań konkursowych
 6. Jaskuła Aleksandra: Matura puka do drzwi, czyli zbiór zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki
 7. Kacprzak Beata: Czy tylko chemia odpowiada za zanieczyszczenia środowiska?
 8. Kacprzak Beata, Potocki Tadeusz: Zagrożenie wystąpieniem toksycznych i promieniotwórczych skażeń przemysłowych w Wielkopolsce
 9. Kaczmarek Danuta: Prace nad programem wychowawczym: rola motta szkoły w życiu społeczności uczniowskiej
 10. Kaczmarek Danuta: Wszystko o referacie
 11. Kaczmarek Eugeniusz: Posługiwanie się mapa topograficzną. Praca dyplomowa
 12. Kaczmarek Eugeniusz: Zestaw zadań i pytań sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów technikum, liceum ogólnokształcącego i liceum technicznego z fizyki
 13. Kaczmarek Eugeniusz: Zdania fizyki przygotowujące do matury uczniów technikum, liceum ogólnokształcącego i liceum technicznego
 14. Karczewska Anna, Mulkowska Barabar, Sokołowska-Nowak Maria: Vademecum pierwszej pomocy
 15. Karlińska Alina: Co może pomóc w uczeniu się matematyki?
 16. Karlińska Alina: Nauczanie konstrukcji geometrycznych w programie komputerowym "Cabri" w klasie III gimnazjum
 17. Karlińska Alina: Wdrażanie uczniów do samorządności w szkole
 18. Karliński Piotr: Wewnątrzszkolny i zewnętrzny system oceniana
 19. Karliński Piotr: Zastosowanie komputera w nauczaniu: arkusz kalkulacyjny na lekcji fizyki
 20. Kaźmierczak Ewa: Edukacja filozoficzna: problematyka zagadnień filozoficznych z przedmiotu sztuka w szkole podstawowej, przygotowujących do realizacji przez uczniów ścieżki filozoficznej w gimnazjum
 21. Kaźmierczak Ewa: Indywidualny program edukacji kulturalnej do realizacji przez szkolny klub rozmaitości artystycznych "SKRA"
 22. Kaźmierczak Ewa: Jak prowadzić dziecięcy zespół taneczny
 23. Kaźmierczak Ewa: Rewalidacja. Indywidualny program z przedmiotu:Sztuka w kl. VI, do pracy z dzieckiem niewidomym
 24. Korpik Hanna: Przykłady konspektów na lekcje języka angielskiego do wybranych zagadnień z podręcznika "Click on 1"
 25. Kuik Ewa: Program autorski "Gimnastyka korekcyjna"
 26. Kuik Ewa: Stan zdrowia dzieci wiejskich na przykładzie Szkoły Podstawowej w Iłówcu w powiecie śremskim
 27. Marciniak Eleonora: Warunki środowiskowe ucznia a efektywność nauczania w klasach gimnazjalnych
 28. Marek Danuta, Wojta Ewa: Edukacja ekologiczna: jesienna zgaduj - zgadula
 29. Mor Barbara: Samokontrola, samoocena n lekcji wychowania fizycznego
 30. Mor Barbara: Szkolny międzyprzedmiotowy program edukacji prozdrowotnej
 31. Moszyńska Izabela: Konspekty ze sztuki dla gimnazjum
 32. Moszyńska Izabela: Konspekty ze sztuki dla szkoły podstawowej
 33. Mulkowska Barbara: Indywidualizacja w procesie wychowania fizycznego
 34. Muszyńska Danuta: środowisko w najbliższej okolicy w nauczaniu przyrody. Punkty dydaktyczne wycieczki krajoznawczej wokół Śremu
 35. Nowicka Małgorzata: Poradnik i informator dla rodziców i wychowawców
 36. Nowicka Małgorzata: Scenariusz programu artystycznego "Drogi ku wolności - 11 Listopada Święto Odzyskania Niepodległości"
 37. Nowicka Małgorzata: Szkolny konkurs, " Co wiesz o Unii Europejskie?"
 38. Piasecka Alina: Aktywne metody nauczania. Przykład "dyskusji panelowej pt.: Sąd nas samochodem"
 39. Piasecka Alina: Dzieci z uszkodzonym wzrokiem w szkołach publicznych
 40. Piasecka Alina: Projekt edukacyjny - Obchody Dni Ziemi
 41. Piasecka Alina: Tworzenie projektu edukacyjnego
 42. Płóciennik Magdalena: Elektrownie jądrowe i praca z substancjami radioaktywnymi
 43. Płóciennik Magdalena: Przyczyny zmian klimatycznych na kuli ziemskiej - efekt cieplarniany
 44. Polanowska Mariola: Propozycje lekcji powtórzeniowych z chemii w gimnazjum metoda konkursu chemicznego
 45. Rojek Urszula: Zadania przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego
 46. Sarnowska-Czajka Beata: Praca jako środek wychowawczy w działalności Jadwigi Zamoyskiej
 47. Sobolewska-Jakubiak Jolanta: Scenariusz lekcji muzyki dla klasy IV i V szkoły podstawowej
 48. Sobolewska-Jakubiak Jolanta: Scenariusz lekcji sztuki dla klas I i II gimnazjum.
 49. Sokołowska-Nowak Maria: Struktura autorskiego programu nauczania integrującego zagadnienia chemii i informatyki
 50. Świdurska Ewa: Co trzeba wiedzieć o narkomanii?
 51. Świdurska Ewa: Ścieżka dydaktyczna w Parku Podworskim w Pisarskim
 52. Typańska Violetta: Elementy matematyki w fizyce
 53. Typańska Violetta: Fizyka w szkole średniej - kształcenie w zakresie podstawowym
 54. Typańska Violetta: Ustny egzamin maturalny z matematyki. Materiały pomocnicze dla uczniów kończących technikum
 55. Typańska Violetta: Zakres materiału stanowiący treść wymagań koniecznych z matematyki dla uczniów liceum zawodowego, technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej
 56. Tyrakowska Beata, Wasielak Wiesława, Marcinkowski Romuald: Scenariusz lekcji o Unii Europejskie
 57. Warot Tadeusz: Cele operacyjne w nauczaniu historii - dawniej i dziś. Referat
 58. Wasielak Wiesława: Edukacja czytelnicza i medialna
 59. Wegemund Małgorzata: Trudności wychowawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym
 60. Wegemund Małgorzata: Trudności wychowawcze jako zaburzenia procesu socjalizacji
 61. Wegner Ewa: Czempiń wczoraj dziś i jutro
 62. Wegner Ewa: Koło Europejskie. Propozycje planu pracy
 63. Wegner Ewa: Konkurs matematyczny. Zestaw zadań dla klasy czwartej
 64. Wegner Ewa: Konkurs matematyczno-przyrodniczy
 65. Wegner Ewa: Scenariusz lekcji matematyki w klasie III gimnazjum - "Pola powierzchni wielościanów"
 66. Wodniak Maria: Edukacja ekologiczna. Program obchodów "tydzień Ziemi - Witamy Wiosnę"
 67. Wojta Ewa, Marek Danuta: Moje bezpieczeństwo na drodze
 68. Wolarczyk Anna: Arkusz analizy własnej pracy w roku szkolnym- realizacja zadań podjętych w planie rozwoju zawodowego
 69. Wolarczyk Anna: Ewaluacja procesu nauczania i wychowania w praktyce szkolnej. Scenariusz szkoleniowej Rady Pedagogicznej
 70. Wolarczyk Anna: Jak tworzyć klimat szkoły sprzyjającej efektywnemu współdziałaniu rodziców i szkoły?
 71. Wolarczyk Anna: Scenariusz imprezy klasowej z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
 72. Wolarczyk Anna: Scenariusz imprezy wigilijnej z udziałem rodziców.
 73. Wolarczyk Anna: Scenariusz inscenizacji z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
 74. Wolarczyk Anna: Scenariusz spotkania z rodzicami
 75. Wolarczyk Anna: Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako koncepcja ukierunkowania na rozwój szkoły
 76. Wolarczyk Anna: Z doświadczeń w pracy z samorządem Uczniowskim - autorefleksja
 77. Wujek Mirosława: Analiza wyników kompetencji humanistycznych przeprowadzona w gimnazjum
 78. Wujek Mirosława: Marian Dominiczak: z ludźmi i dla ludzi
 79. Zacharkiewicz Agnieszka: "Odpowiedzialnośc jest tym, co ciąży jedynie na mnie i czego jako człowiek nie mogę odrzucić. Ten ciężar najwyższą godnością człowieka"
 80. Zdankiewicz Grażyna: Edukacja ekologiczna na lekcjach matematyki
 81. Zgrabczyńska Magdalena: zastosowanie informatyki w nauczaniu matematyki
 82. Żak Marzena: Edukacja ekologiczna na lekcjach przyrody