ul. Kilińskiego 2
63-100 Śrem;
tel.: 577 001 389

biblioteka@srem.pbp.poznan.pl
http://srem.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

2004

 1. Balcerowicz Zofia: Piastowie - pierwsi władcy Polski - Mieszko I. Scenariusz lekcji historii w klasie V
 2. Bittner Teresa: Młody Europejczyk w Śremie
 3. Czapla Mirosława : Grammatikarbeit im Kommunikaterin Deutschunterricht Unter Besonderer Berucksichtigung der Arbeit am Passir
 4. Dułacz Longina: Wpływ utworów literackich na kształtowanie osobowości dziecka w wieku przedszkolnym
 5. Dułacz Longina: Źródła i mechanizmy izolacji uczniów klas trzecich w wybranych środowiskach społeczno - wychowawczych
 6. Genderka Agnieszka, Mazur Elżbieta, Stołowska Zofia: Metody poznawania uczniów
 7. Gorzkiewicz Iwona : Edukacja czytelnicza ( program nauczania i scenariusz lekcji)
 8. Gorzkiewicz Iwona: O agresji wśród nastolatków - propozycja bibliograficzna
 9. Gorzkiewicz Iwona, Marciniak Sabina: Pasowanie na czytelnika. Scenariusz
 10. Kociemba Elżbieta: Jak pomóc uczniowi z uszkodzonym słuchem w klasie szkoły masowej
 11. Kociemba Elżbieta: Jąkanie - diagnoza i terapia
 12. Kowalczyk Maria: Ekologia na lekcjach matematyki
 13. Kowalczyk Maria: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Przygoda z matematyką
 14. Kowalczyk Maria: Wykorzystanie multimedialnych środków dydaktycznych w nauczaniu matematyki ( klasa piąta)
 15. Kowalczyk Maria, Owczarska Wioletta, Ziółkowska Barbara, Żak Marzena: Test kompetencyjny dla uczniów klas V-VI "Imieniny Ludomira"
 16. Kowalczyk Maria, Ziółkowska Barbara, Żak Marzena: Test kompetencyjny dla uczniów klas V-VI "Urodziny Agnieszki"
 17. Kramer-Wachowiak Małgorzata: Funkcje oceny wewnątrzszkolnej i zewnętrznej
 18. Kramer-Wachowiak Małgorzata: Metodyka i dydaktyka matematyki. Zastosowanie metody J.Koniora
 19. Kramer-Wachowiak Małgorzata: Siedem kroków do Europy. Autorski program działalności Szkolnego Klubu Europejskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Śremie
 20. Łuszczewska Violetta: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu z gotowość szkolna sześcio - siedmiolatka
 21. Marciniak Joanna: Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym
 22. Marciniak Joanna: Współpraca między szkołą i domem rodzinnym
 23. Marciniak Sabina: Współpraca szkoły z przedszkolem w zakresie przygotowania dzieci do startu szkolnego
 24. Mazur Elżbieta: Mechanizm powstawania efektu cieplarnianego i jego następstwa
 25. Mazur Elżbieta: Technologiczny wymiar globalizacji
 26. Mikołajczak Anna: "Sąd nad człowiekiem". Scenariusz przedstawienia ekologicznego
 27. Mikołajczak Anna: Scenariusz imprezy ekologicznej z okazji "Dnia Ziemi"
 28. Pawelczyk Małgorzata: matematyka a ekologia. Scenariusze zajęć z matematyki
 29. Pawlicka J. : Multimedialny podręcznik dla gimnazjów :Chemia z elementami ekologii" jako pomoc dydaktyczna w gimnazjum
 30. Pawłowska Aldona: Samorząd terytorialny ( wybór tekstów źródłowych)
 31. Siejak Małgorzata: Drzewa i krzewy rosnące w najbliższym otoczeniu Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu i parku w Łęknie
 32. Siejak Małgorzata: Rola pustyń w systemie przyrodniczym Ziemi. Czy pustynie są nieużytkami?
 33. Siejak Małgorzata: Scenariusz przedstawienia "Był sobie las"
 34. Siejak Małgorzata: Scenariusz przedstawienia" Pokaz mody ekologicznej"
 35. Siejak Małgorzata: Scenariusz przedstawienia "Pożegnanie klas szóstych"
 36. Siejak Małgorzata: Scenariusz przedstawienia "Zwierzęta świata"
 37. Siejak Małgorzata : Światło a życie
 38. Springer Anna: Rola opiekuna samorządu uczniowskiego kształtowaniu prospołecznych postaw uczniów
 39. Springer Anna: Sylwetka Patrona Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie
 40. Świdurska Ewa: Propozycje hodowli ćwiczeń i wycieczek dla kals IV-Vi szkoły podstawowej
 41. Świdurska Ewa: Recenzja programu nauczania przyrody w kl. IV-VI zreformowanej szkoły podstawowej. DKW-4014-44/99
 42. Świdurska Ewa: Sąd nad psem
 43. Świdurska Ewa: Sąd nad samochodem
 44. Świerad Danuta: Nagroda i kara jako środki wychowawcze
 45. Szubert Agata: Integracja dzieci upośledzonych umysłowo
 46. Szubert Agata: Istota i przyczyny upośledzenia umysłowego
 47. Szubert Agata: Percepcja słuchowa ( istota, zaburzenia, terapia)
 48. Szubert Andrzej: Historia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
 49. Szubert Andrzej: Indywidualizacja pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie
 50. Szubert Andrzej: Praca szkoły wokół nadania imienia Szkole Podstawowej w Krzyżanowie
 51. Szymkowiak Lidia: Scenariusz przedstawienia przyrodniczo - ekologicznego pt: "Ratunku, pomocy łąka się pali!" dla klas I-III szkoły podstawowej
 52. Szymkowiak Lidia: Scenariusz ślubowania klas I szkoły podstawowej
 53. Szymkowiak Lidia: Scenariusz z okazji Miesiąca Kultury Zdrowotnej na temat zdrowego odżywiania dla uczniów szkoły podstawowej.
 54. Szymkowiak Lidia: Scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej
 55. Szymkowiak Lidia: Scenariusz zajęć świetlicowych dla klas IV-VI
 56. Szymkowiak Lidia: Scenariusz zajęć świetlicowych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
 57. Szymkowiak Lidia: Szkoła w doświadczeniach dzieci siedmioletnich
 58. Szymkowiak Lidia: Twórcza aktywność dziecka na zajęciach plastyki i techniki w świetlicy szkolnej
 59. Szymkowiak Lidia: Współpraca przedszkola ze szkołą ( pod kątem przygotowania dziecka do szkoły)
 60. Wachowska Barbara: Przyczyny kłopotów szkolnych
 61. Wachowska Barbara: Z Talesem na wycieczkę
 62. Weinert Izabela: Zmiany w systemie awansu zawodowego
 63. Woźniak Maria: Propozycje zabaw z zakresu kinezjologii edukacyjnej