ul. Kilińskiego 2
63-100 Śrem;
tel.: 577 001 389

biblioteka@srem.pbp.poznan.pl
http://srem.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Czasopisma


 1. Aura. Ochrona Środowiska (1996 -2009)
 2. Biblioteka w Szkole (1991 - nadal)
 3. Bibliotekarz (1973 - nadal)
 4. Biologia w Szkole (1956 - nadal)
 5. Chemia w Szkole (1955 - nadal)
 6. Chowanna (1996 - 2000)
 7. Dyrektor Szkoły (1994 - 2009)
 8. Edukacja i Dialog (1993 - nadal)
 9. Edukacja Medialna (1996- 2003)
 10. Edukacja - Studia - Badania - Innowacje (1993 - nadal)
 11. Fizyka i Chemia (1954)
 12. Fizyka w Szkole (1953 - nadal)
 13. Gazeta Śremska (1993 - nadal)
 14. Geografia w Szkole (1953 - nadal)
 15. Głos Nauczycielski (bieżące roczniki)
 16. Język Polski (1959 - nadal)
 17. Język Polski w Gimnazjum (1999 - nadal)
 18. Język Polski w Liceum (2000 - nadal)
 19. Język Polski dla klas IV-VI (1999 - nadal)
 20. Język Polski dla klas IV-VIII (1987-1998)
 21. Język Polski w Szkole Średniej (1988 - 2000)
 22. Języki Obce w Szkole (1984 - nadal)
 23. Kultura Fizyczna (1964)
 24. Kwartalnik Pedagogiczny (1957 - nadal)
 25. Lider (1991 - nadal)
 26. Matematyka (1953 - nadal)
 27. Mówią Wieki (1958 -2009)
 28. Nauczanie Początkowe (1989 - nadal)
 29. Niebieska Linia (2000 - nadal)
 30. Nowa Szkoła (1957 - nadal)
 31. Opieka. Wychowanie. Terapia (1993 - nadal)
 32. Otwarta Szkoła (1992 - 2000)
 33. Pamiętnik Literacki (1966 - nadal)
 34. Plastyka i Wychowanie (1975 - 1998)
 35. Poradnik Językowy (1971- 1981 ; 2006)
 36. Polityka Społeczna (2004 - nadal)
 37. Polonistyka (1952 - nadal)
 38. Poradnik Bibliotekarza (1956 - nadal)
 39. Praca socjalna (2011 - nadal)
 40. Problemy Alkoholizmu (1995 -2001)
 41. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze (1962 - nadal)
 42. Problemy Narkomanii (2001 - 2004)
 43. Psychologia Wychowawcza (1959 - 2000)
 44. Remedium (1999 - nadal)
 45. Ruch Pedagogiczny (1960 - 1991)
 46. Społeczeństwo Otwarte (1990 - 1998)
 47. Szkoła Specjalna (1959 - nadal)
 48. Świat Nauki (1993 - 1998)
 49. Świat Problemów (1999 - 2003)
 50. Uczyć Lepiej (2000 - nadal)
 51. Wiadomości Historyczne (1952 - nadal)
 52. Wiedza i Życie (1993 - 1998)
 53. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna (1961 - 1989)
 54. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (1989 -nadal)
 55. Wychowanie Fizyczne w Szkole (1953 - 1960)
 56. Wychowanie Muzyczne w Szkole (1975 - nadal)
 57. Wychowanie Techniczne w Szkole (1956 - nadal)
 58. Wychowanie w Przedszkolu (1954 - nadal)
 59. Życie Szkoły (1952 - nadal)