ul. Kilińskiego 2
63-100 Śrem;
tel.: 577 001 389

biblioteka@srem.pbp.poznan.pl
http://srem.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Darczyńcy


Bardzo dziękujemy za dary przekazane do biblioteki:


Publicznej Bibliotece Miasta i Gminy w Śremie

Muzeum Śremskiemu

Urzędowi Miasta i Gminy w Śremie

Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Pani Danucie Płygawko

Pani Jolancie Sochackiej

Pani Marcie Migacz

Wyższej Szkole Zawodowej "Kadry dla Europy"

Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "Znak"

Fundacji "Afryka Inaczej"

Pani Joannie Ratajczak