ul. Kilińskiego 2
63-100 Śrem;
tel.: 577 001 389

biblioteka@srem.pbp.poznan.pl
http://srem.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Obszary wspomagania


  1. Udzielanie szkołom i placówkom informacji na temat zmian wprowadzanych w systemie oświaty, oraz gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących: kierunków polityki oświatowej państwa i literatury dotyczącej doskonalenia zawodowego nauczycieli i realizacji zadań dydaktycznych.
  2. Kompleksowe wspomaganie pracy biblioteki szkolnej.