Zasady korzystania z Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

  1. W Bibliotece może przebywać tylko 1 Czytelnik.
  2. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 2-metrowej odległości.
  3. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekowania dłoni przy wejściu.
  4. Preferowane jest zamawianie książek zdalnie oraz zdalny zapis do Biblioteki.
  5. Wszelkie należności wobec Biblioteki prosimy wpłacać wyłącznie na konto: 37 1020 4027 0000 1702 1520 9991
  6. Kary za przetrzymane książki nie będą naliczane do 31 maja 2020 r.
  7. Obsługa Czytelników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bez