Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (11 lutego)

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce przypadający na 11 lutego to święto ustanowione przez ONZ na wniosek UNESCO, UN Women, ITU oraz innych organizacji działających na rzecz zwiększenia dostępu kobiet do nauki i edukacji. Święto to ma zwrócić uwagę na ograniczenia, jakim podlegają kobiety i dziewczęta, które w wielu państwach na świecie wciąż pozbawione są swobodnej możliwości do edukacji i rozwoju zawodowego, w tym w dziedzinie nauki.

Uwaga! Konkurs “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.
 
Tegoroczna edycja konkursu została zaplanowana z myślą o uczczeniu 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 

Konkursy: Wielkopolska Biblioteka Roku, Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursach o tytuł: "Wielkopolska Biblioteka Roku" oraz "Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku".

Celem konkursów jest docenienie wielkopolskich bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz uhonorowanie wielkopolskich nauczycieli bibliotekarzy posiadających szczególne osiągnięcia oraz czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub biblioteki.
Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 27 listopada 2023 roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 30 listopada br.